ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας καθώς και σχετικά με την πρόσβασή σας σε αυτή την Ιστοσελίδα ή/και στις Υπηρεσίες και τη χρήση τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Ιστοσελίδα Δεν Παρέχει Ιατρικές Συμβουλές και Δεν Φέρει Καμία Ευθύνη για την Εφαρμογή της Μεθόδου από τον Εκάστοτε Φροντιστή.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τον παρών διαδικτυακό τόπο www.mporonafao.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα»), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας πριν από τη χρήση των υπηρεσιών και, αν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και οποιεσδήποτε πληροφορίες, προτάσεις και περιεχόμενο όπως κείμενο, γραφικά, εικόνες και λοιπό υλικό, που δημιουργούνται από το mporonafao.gr ή προσφέρονται από αδειοδότες δεν σκοπεύουν στην αντικατάσταση επαγγελματικών ή ιατρικών συμβουλών, όπως παιδιάτρων, διατροφολόγων, αλλεργιολόγων, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών και λοιπών ειδικοτήτων που πλαισιώνουν την ομάδα του mporonafao.gr. Οι επισκέπτες/ χρήστες δεν θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που τους παρέχονται από το mporonafao.gr και σε καμία περίπτωση να μην αντικαθιστούν τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές των ιατρών τους με αυτές τις πληροφορίες. Το mporonafao.gr, οι ιδιοκτήτες, οι υπάλληλοι και τα μέλη δεν ευθύνονται για καμία ενέργεια ή αδράνεια των χρηστών με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Να ζητάτε πάντοτε τις συμβουλές και την αρωγή του προσωπικού σας επαγγελματία υγείας και να μην καθυστερείτε λόγω των πληροφοριών που λαμβάνεται από την Ιστοσελίδα ή/και τις Υπηρεσίες. Να καλείτε αμέσως το 166, ή τον προσωπικό σας ιατρό, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύπτει για εσάς ή τα μέλη της οικογένειάς σας.

Οι Όροι Χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν μεταβάλλουν τους Όρους οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας έχετε με το mporonafao.gr. Αν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες για λογαριασμό οποιασδήποτε οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους για λογαριασμό της εν λόγω οντότητας και ότι η εν λόγω οντότητα συμφωνεί να αποζημιώσει εσάς για παραβιάσεις των παρόντων Όρων.

Το mporonafao.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Το mporonafao.gr θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης, οφείλεται να εγκαταλείψετε την οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του mporonafao.gr, η οποία είναι και ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Όλα τα άλλα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Καμία διάταξη των Υπηρεσιών δεν θεωρείται ότι χορηγεί, εμμέσως, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε λογοτύπου, επωνυμιών, εμπορικών σημάτων και γνωρισμάτων που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του κατόχου. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος mporonafao.gr και όλων των άλλων λογοτύπων, επωνυμιών, εμπορικών σημάτων και γνωρισμάτων που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες.

Αδεια Χρήσης      

Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς την πρότερη έγγραφη άδεια του mporonafao.gr.

Το mporonafao.gr ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για προσωπική ενημέρωση, μη εμπορική χρήση και σας εξουσιοδοτεί να προβάλλετε, να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ΕΝΑ ΜΟΝΟ αντίγραφο των Πληροφοριών αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση αν συμπεριλάβετε την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που βρίσκεται στο τέλος του Υλικού, για παράδειγμα: «© 2021, mporonafao.gr. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος».

Η άδεια αυτή υπόκειται στους παρόντες Όρους και δεν περιλαμβάνει:

 1. κάθε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας,
 2. τη συλλογή και χρήση εικόνων ή περιγραφών,
 3. τη διανομή, τη δημόσια εκτέλεση ή τη δημόσια προβολή οποιασδήποτε Πληροφορίας,
 4. την τροποποίηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας και των Πληροφοριών, ή μέρος αυτών,
 5. χρήση οποιονδήποτε μεθόδων λήψης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων ιστών που παραβιάζουν οποιαδήποτε μέθοδο συλλογής ή λήψης δεδομένων,
 6. αποθήκευση (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας, των Πληροφοριών ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, εκτός από όσα επιτρέπονται ρητά στην Ιστοσελίδα ή
 7. οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας, εκτός από τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η προστασία των πνευματικών και λοιπών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων δεν διακόπτεται ποτέ, ακόμα και αν σας δοθεί η δυνατότητα να κατεβάσετε λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή από την Ιστοσελίδα μας, όπως για παράδειγμα κάποιο screensaver. Λογισμικά και εφαρμογές που είναι διαθέσιμα θα συνοδεύονται από δικούς τους κανόνες και παρόλο που μπορεί να βρίσκονται σε άλλα σημεία της Ιστοσελίδας μας, οι κανόνες αυτοί θα ενσωματώνονται στους παρόντες όρους χρήσης και σε καμία περίπτωση δεν τους αντικαθιστούν.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το σύνολο των διακριτικών χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας μας, όπως η ονομασία και το λογότυπό μας και οι ονομασίες των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε απαγορεύεται ρητά να αξιοποιούνται κατά τον οποιοδήποτε τρόπο, μερικώς ή στο σύνολό τους, χωρίς την ρητή συγκατάθεσή μας. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των γραφικών και ειδικών εφαρμογών και λειτουργιών που σας προσφέρουμε. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη άδεια χρησιμοποίησης σας παραχωρείται, αυτό θα αναφέρεται ξεκάθαρα στους παρόντες ή στους ειδικούς Όρους Χρήσης.

Η Ιστοσελίδα μας σε διάφορες περιπτώσεις και για διάφορους λόγους μπορεί να σας παρέχει με συνδέσμους για τρίτες ιστοσελίδες, όπως το PayPal και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η δικαιοδοσία της ομάδας μας λήγει με την έξοδό σας από την Ιστοσελίδα μας και η εμπειρία, οι πληροφορίες και η γενικότερη αξιοπιστία των εν λόγω διευθύνσεων δεν εξαρτάται, ούτε ελέγχεται από εμάς. Έτσι λοιπόν, η περιήγησή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη των απαιτήσεών μας και θα πρέπει να συνοδεύεται από σωστή ενημέρωση για τους Όρους Χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η ομάδα μας φροντίζει να σας παρέχει συνεχώς πληροφορίες και περιεχόμενο με τη μορφή διαφημίσεων για υλικό και υπηρεσίες τρίτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Λόγω αυτού, εσείς είστε σε θέση να προχωρήσετε και σε επιχειρηματικές συναλλαγές με αυτές τις τρίτες επιχειρήσεις. Θα πρέπει, ωστόσο, να ξέρετε ότι σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες και το περιεχόμενο των τρίτων και δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε για την αξιοπιστία τους. Επιπλέον, οι επιχειρηματικές συναλλαγές στις οποίες ενδεχομένως αποφασίσετε να εμπλακείτε είναι αποκλειστική ευθύνη δική σας και των τρίτων μερών.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εκτιμούμε και σας ευχαριστούμε για οποιαδήποτε σχόλια μας αποστέλλετε. Οι απορίες, οι προτάσεις και όποια πρωτότυπη πληροφορία αποφασίσετε να μας υποβάλετε μας βοηθάει να εξελιχθούμε και να βελτιώσουμε τις προς εσάς παροχές μας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εφόσον κάνετε την οποιαδήποτε Υποβολή προς τα εμάς, αυτή αυτομάτως θεωρείται ΜΗ εμπιστευτική και πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας μας. Συμφωνείτε ότι η ομάδα του mporonafao.gr μπορεί να αξιοποιήσει τις Υποβολές σας για λογαριασμό της χωρίς καμία υποχρέωση ή ανταμοιβή προς το πρόσωπό σας. Θα πρέπει να είστε, λοιπόν, σε θέση να μας αποστείλετε οτιδήποτε επιθυμείτε, αλλά να κρατήσετε προσωπικές τις οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που θεωρείτε εμπιστευτικές.

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θεωρούμε Ανεπιθύμητες Υποβολές οτιδήποτε μας υποβάλετε υπό μορφή διαφήμισης, μουσικής σύνθεσης, γραπτής ή προφορικής πληροφορίας κ.λπ., εφόσον αυτά συνοδεύονται με πνευματικά δικαιώματα προς το πρόσωπό σας. Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή, καθώς τυχόν τυχαία Ανεπιθύμητη Υποβολή εκ μέρους σας σημαίνει αυτομάτως ότι περνάει στην προσωπική μας ιδιοκτησία και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανή αξιοποίηση ή αποκάλυψη των.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ  

Διαδραστικές Υπηρεσίες ονομάζεται το σύνολο των υπηρεσιών και λειτουργιών το οποίο σας προσφέρουμε και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Φόρουμ συζήτησης
 • Αίθουσες συνομιλίας
 • Προφίλ χρηστών
 • Λοιπές διαδραστικές λειτουργίες

Περιεχόμενο Χρήστη ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων που επιλέγετε να διαμοιραστείτε στις ανωτέρω Διαδραστικές Υπηρεσίες, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κείμενο, ήχους, φωτογραφίες, πολυμέσα, κώδικες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί από εσάς και να χαρακτηριστεί ως εμπιστευτική προσωπική πληροφορία σας.

Εφόσον επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις Διαδραστικές Υπηρεσίες, είναι εύλογο και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, το σύνολο των στοιχείων που απαρτίζουν το Περιεχόμενο Χρήστη σας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνει:

 • Παράνομο, εξυβριστικό, πορνογραφικό, απειλητικό ή παρενοχλητικό περιεχόμενο το οποίο προσβάλει και παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της ισότητας.
 • Περιεχόμενο το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο περιέχει προτροπή αγνόησης νομοθεσίας ή παρακινεί παράνομες ενέργειες και καταπάτηση δικαίου όλων των επιπέδων (τοπικό, κρατικό, κρατικό, διεθνές).
 • Προώθηση και δημοσιοποίηση υλικού, προσωπικών πληροφοριών ή/και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών μυστικών τρίτων προσώπων και εταιριών, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, παραβιάζοντας έτσι την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Μίμηση προσώπων, απομιμήσεις προϊόντων, μη ζητηθείσες διαφημίσεις.
 • Ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν ιούς ή άλλα καταστρεπτικά αρχεία.
 • Οποιοδήποτε λοιπό υλικό το οποίο δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και αμβλύνει την εμπειρία των χρηστών που την επισκέπτονται.

Η ομάδα του mporonafao.gr δεν ευθύνεται ούτε για το οποιοδήποτε δημοσιευθέν περιεχόμενο που πιθανώς ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες, ούτε για την τυχόν ζημιά και δυσφήμηση που θα προκληθούν ως απόρροια. Ούτε όμως έχουμε και την υποχρέωση να επιβάλουμε κυρώσεις με βάση τους Όρους Χρήσης, συνεπώς δεν σας εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα μας θα είναι καθαρή από τέτοιο περιεχόμενο. Αντιθέτως, ανάλογα με την κρίση μας, είναι δικαίωμά μας να αποφασίσουμε εάν θα επιβάλλουμε τους Όρους Χρήσης και εάν θα τροποποιήσουμε, αφαιρέσουμε ή αναπαράγουμε αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Ομοίως, είναι αποκλειστική σας ευθύνη να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου Χρήστη σας και να το ελέγχετε με προσωπική δαπάνη.

Τέλος, οι προϋποθέσεις που το Περιεχόμενο Χρήστη σας θα πρέπει να πληροί, πάντοτε με την επιπλέον προϋπόθεση ότι παράβαση αυτών δύναται να επιφέρει αναστολή των δικαιωμάτων χρήσης της Ιστοσελίδας μας από εσάς, είναι οι εξής:

 • Ανάρτηση μη εμπιστευτικού περιεχομένου.
 • Ανάρτηση ονομάτων, φωνών ή οποιονδήποτε ομοιοτήτων αποκλειστικά και μόνο με την ρητή συγκατάθεση των ατόμων στα οποία αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη ανήκει.
 • Ανάρτηση περιεχομένου που σχετίζεται με ανήλικα άτομα αποκλειστικά και μόνο με την ρητή συγκατάθεση γονέα, κηδεμόνα ή με οποιαδήποτε μορφή προστάτη.
 • Ανάρτηση μη παραπλανητικού ή βλαπτικού Περιεχομένου.
 • Ανάρτηση Περιεχομένου που δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή κάποια ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμό.

ΑΓΟΡΕΣ

Στην Ιστοσελίδα μας προσφέρονται διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία εσείς σαν χρήστες μπορείτε να αγοράσετε. Οι προϋποθέσεις που πλαισιώνουν τις οποιεσδήποτε αγορές αποφασίσετε να ολοκληρώσετε είναι οι εξής:

 • Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται θα ολοκληρώνονται με το συνάλλαγμα του Ευρώ (€).
 • Ο τρόπος πληρωμής που δηλώθηκε κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα μας (πιστωτική κάρτα, τραπεζικός λογαριασμός, PayPal) θα είναι αυτός που εμείς ή οι συνεργάτες πληρωμής μας θα επιτρέπουν για την ολοκλήρωση των αγορών σας.
 • Τα στοιχεία και οι πληροφορίες χρέωσης (αριθμός πιστωτικής, ΙΒΑΝ τραπέζης κ.λπ.) θα πρέπει υπ’ ευθύνης σας να είναι πάντοτε αληθή και σε περίπτωση αλλαγής των να τα ενημερώνετε εγκαίρως.
 • Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν αγορές που θα γίνουν από απολεσθέντες ή κλεμμένες πιστωτικές κάρτες ή κωδικούς που αποκτήθηκαν από τρίτους χωρίς την συγκατάθεσή σας. Οφείλεται να μας ενημερώσετε εγκαίρως σε μία τέτοια περίπτωση.
 • Εφόσον η πιστωτική σας κάρτα είναι στο όριο λήξης, η ομάδα μας αναλαμβάνει να καθορίσει τις ημερομηνίες που εσείς θα πρέπει να την ενημερώσετε ή να την αντικαταστήσετε.
 • Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν λάθη και σφάλματα κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής με τον εκδότη της κάρτας σας. Τα τυχόντα έξοδα θα επιβαρύνουν εσάς. Παράλληλα, προσωπικά σας έξοδα θα είναι και τυχόν τέλη συναλλαγής ή έξοδα που ενδεχομένως σας χρεώσει ο εκδότης σας.
 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας προσφέρονται από την ομάδα του mporonafao.gr μπορεί να είναι πνευματική ιδιοκτησία, ωστόσο η πιθανότητα και η ευκολία αντιγραφής αυτών καθιστά την δυνατότητα επιστροφής των αγαθών που αγοράσατε μη δυνατή.
 • Ορισμένα από τα αγαθά που σας προσφέρουμε ενδέχεται να διατίθενται αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας μας.
 • Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν λανθασμένες απεικονίσεις των προϊόντων μας (χρώματα, λεπτομέρειες, μεγέθη) που οφείλονται σε σφάλματα και δυσλειτουργίες του εξοπλισμού (πχ οθόνη υπολογιστή) μέσω του οποίου τα προβάλετε.
 • Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε πρόσωπα, γεωγραφικές περιοχές ή λοιπές δικαιοδοσίες από την αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Ομοίως, έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε προϊόντα και υπηρεσίες μας από καθολική αγορά εκ μέρους σας.
 • Τα χαρακτηριστικά των αγαθών μας (τιμή, περιγραφή) μπορεί να υποστούν επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση προς εσάς.
 • Λόγω των διαδικτυακών συναλλαγών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ποιότητα των προϊόντων μας είναι αυτή που αναμένετε και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σφάλματα στις Υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.
 • Σε περίπτωση που θέλετε να μας μεταφέρετε κάποια πληροφορία σχετικά με την παραγγελία σας, αυτό θα πρέπει να το κάνετε στη διεύθυνση [email protected] το αργότερο 15 μέρες αφότου λάβατε την παραγγελία μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δημιουργώντας λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας δηλώνετε ότι σαν Χρήστες αυτής θα  παρέχετε πάντοτε ακριβείς πληροφορίες και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι τόσο για την ενημέρωση αυτών των πληροφοριών, όσο και για την ασφάλεια του κωδικού και του λογαριασμού σας. Τέλος, είστε ενήμεροι για πιθανή μη εξουσιοδοτημένη από εσάς πρόσβασή μας σε οποιαδήποτε πληροφορία σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας μας δηλώνετε ρητά ότι δεν θα επιχειρήσετε ποτέ να:

 • Αποκτήσετε πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα της Ιστοσελίδας ή σε λογαριασμούς που δεν διατηρείτε δικαιοδοσία.
 • Να θέσετε σε δοκιμασία την ασφάλεια της Ιστοσελίδας μας και των μέτρων ασφαλείας που διατηρούμε χωρίς να μας ενημερώσετε και χωρίς να λάβετε έγκριση από εμάς.
 • Να δυσχεράνετε την εμπειρία των υπόλοιπων Χρηστών και να παρεμποδίσετε την ομαλή λειτουργία του κεντρικού υπολογιστή μέσω υπερφόρτωσής του με κάποιον ηλεκτρονικό ιό.
 • Να αποστείλετε Ανεπιθύμητες Υποβολές ή διαφημίσεις τρίτων αγαθών και υπηρεσιών.

Θα πρέπει επιπλέον να γνωρίζετε ότι παραβίαση αυτών των κανόνων μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις και το mporonafao.gr θα συνεργαστεί κανονικά με όργανα επιβολής του νόμου για δίωξη χρηστών που ενεπλάκησαν σε περιστατικά που περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας και χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας δηλώνετε ότι μας απαλλάσσετε πάσης ευθύνης χωρίς την υποχρέωση αποζημίωσης από εμάς για χρήση εκ μέρους σας οποιασδήποτε υπηρεσίας και αγαθού μας, περιήγηση της Ιστοσελίδας μας, εσφαλμένης συμπεριφοράς σας και παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και λοιπών δικαιωμάτων τρίτων μερών. Το ίδιο ισχύει και για όποια αξίωση τρίτου μέρους, η οποία βασίζεται στη δική σας χρήση των Υπηρεσιών μας ή/και αφορά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας. Όλα τα παραπάνω αφορούν την ομάδα του mporonafao.gr, τη μητρική εταιρία και τις θυγατρικές αυτής και τις δικές μας, τους παρόχους υπηρεσιών, διευθυντές τμημάτων και υπαλλήλους και οποιεσδήποτε τυχόν αξιώσεις, ζημιές και έξοδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΤΟ MPORONAFAO.GR, Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΝΩ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΜΒΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΤΕΛΟΣ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πληθώρα κανονισμών με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνεστε κατά τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, με κυριότερο παράδειγμα το Ελληνικό Δίκαιο και τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων. Ειδικότερα, ο Γενικός Κανονισμός καθορίζει πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεστε όσον αφορά τα εξής ζητήματα:

 • Επαληθεύσιμη συγκατάθεση
 • Γονική συγκατάθεση
 • Συμμόρφωση με διεθνείς κανονισμούς σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων
 • Απαιτήσεις σχετικά με προσωπικές πληροφορίες
 • Λειτουργία των cookies

Η ομάδα του mporonafao.gr μπορεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει να μεταφέρει αυτούς του Όρους χωρίς κάποιον περιορισμό, ενώ η ενημέρωσή σας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδρομείου, ή μέσω ενημερώσεων και μηνυμάτων στην Ιστοσελίδα μας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, όπως επίσης και η Πολιτική Προστασίας, αποτελούν το σύνολο των κανόνων που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ της ομάδας μας και εσάς των χρηστών, με εξαιρέσεις οι οποίες θα συνοδεύονται και θα καθορίζονται ρητά από ειδικές νομικές ειδοποιήσεις.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η ομάδα του mporonafao.gr διατηρεί ως δικαίωμα τη δυνατότητα να σας αφαιρέσει την άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που αυτή προσφέρει, χωρίς προειδοποίηση, εάν θεωρήσει ότι είναι η πρέπουσα πράξη βάσει της συμπεριφοράς σας στον χώρο μας ή λόγω λοιπών αιτιών. Το ίδιο ισχύει και σε μελλοντική προσπάθεια πρόσβασής σας στους χώρους μας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εξέλιξη της λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας, ορισμένες ενότητες των παρόντων Όρων Χρήσης, ή/και της Πολιτικής Προστασίας μας, μπορεί να κριθούν άκυρες ή παράνομες, συνεπώς θα αφαιρεθούν από την αντίστοιχη διάταξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εναπομείναντες ενότητες χάνουν την ισχύ τους, καθώς η εφαρμογή τους εξακολουθεί να υφίσταται.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας email στο [email protected].

Το περιεχόμενο που σας είναι διαθέσιμο στο mporonafao.gr προορίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς, κατόπιν προσωπικής σας επιλογής. Σε καμία περίπτωση η ομάδα του Mporonafao δεν ασχολείται με την παροχή επαγγελματικών συμβουλών, είτε ιατρικών είτε άλλων, σε μεμονωμένους χρήστες ή σε οικογένειές με τα παιδιά τους. Κανένα περιεχόμενο σε αυτήν την Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία, θα πρέπει ποτέ να αντικαταστήσει ιατρικές συμβουλές και γνωματεύσεις από τον προσωπικό σας γιατρό, διατροφολόγο ή εμπειρογνώμονα εξειδικευμένο στην παιδιατρική διατροφή. Αποκτώντας πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας mporonafao.gr, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη των αποφάσεών σας για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και ευημερία του παιδιού σας. Σε αντάλλαγμα για την παροχή μιας σειράς πληροφοριών σχετικά με το Baby-Led Weaning, παραιτείστε από τυχόν αξιώσεις που εσείς ή το παιδί σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου του mporonafao.gr.